Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration and Integrated Management – What CEOs Want From CIOs ตอนที่ 2 Evolution of the IT Leadership Role

วันนี้ผมจะกล่าวต่อจากตอนที่ 1 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ CIO ในปัจจุบันนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นำไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ทั้งในมุมมองของ CIO และ CEO และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งด้านทั่วไปและทางด้าน IT เพราะการบริหารยุคใหม่ ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้จริง ที่กล่าวถึงเรื่อง Integrated Management หรือการบริหารองค์กร/ธุรกิจอย่างเป็นบูรณาการนั้น ผู้บริหารทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องมีแนวคิดของการสร้างคุณค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะในมุมมองของ CIO เพื่อเชื่อมต่อไปยังวัตถุประสงค์ของการบริหารตามมุมมองของ CEO หรือกลับกันนั้น เป้าหมายหลักของธุรกิจ/องค์กร ก็คือ การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วม เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามมุมมองของ Enterprise Goals เป็นสำคัญที่ต้องเชื่อมโยงกับ IT Related Goals อย่างแยกกันไม่ได้ในทุกองค์ประกอบและในทุกปัจจัยของการกำกับ ควบคุม และติดตามผลโดยคณะกรรมการ ตามหลักการของ Integrated Governance และ Integrated Management ตามลำดับ

เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารของผู้นำทางด้าน IT หรือ CIO ตั้งแต่ยุคแรก ปี ค.ศ. 1950s หรือ ปี พ.ศ. 2493 ถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556)
ผมขออ้างอิงเอกสารของ KORN/FERRY INTERNATIONAL ที่กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริหารหรือผู้นำทางด้าน IT หรือ CIO ดังนี้

  • 1950s – Tab Supervisor
  • 1960s – Data Processing Manager
  • 1970s – MIS Director
  • 1980s – Vice President of Information Systems
  • 1990s – SVP/EVP & Chief Information Officer
  • 2000s – ????
  • 2001-2002 – End of the Technology Bubble

– Dot-com implosion
– Deep corporate IT cost cutting
– Focus on tactical operations post – Y2K/ERP

  • 2003-2007 – “The 21st Century CIO”

– Comprehensive definition of the “C-level” IT role
– Strategic alignment and governance
– Process & operational optimization/ERP
– Business intelligence and customer intimacy
– Value creation

  • 2008-2010 – Dealing with Global Recession

– Cost management, modest budget & staff reduction
– “21st Century CIO Agenda” Still a mandate

Change and Innovation_Business Transformation10 ข้อจากนี้ไป คือ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หรือ CIO ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ขอให้ท่านในฐานะเป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง CEO และ CIO ได้ประเมินการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งเรียกย่อ ๆ CSA – Control Self Assessment ตามมุมมองของ IT Management เพื่อก้าวไปสู่ Enterprise Management หรือ Enterprise Golas ตามลำดับ ในบางมุมมองของ CIO ที่น่าจะสอดคล้องกับความต้องการของ CEO ยุคใหม่ ดังนี้:

1. IT Strategy – Business strategy alignment, business case and projected return on investments, priorities versus resources
2. IT Governance – Portfolio managment, IT investment funding and review process, performance measurement, project management (PMO), SDLC, processes, standards, procurement
3. IT Organization & Staffing – Centralized, decentralized, fereral model, shared services; reporting relationships, FTEs, staff augmentation, on/near/off-shore, capability/maturity, training
4. Technology – Architecture; bleeding/leading edge or trailing; build or buy, suite or best-of-breed; infrastructure and networking insourced/outsourced, total cost of ownership (TCO), support
5. Technology Awareness – Board of Directors, senior and middle management, rank and file
6. Corporate Governance – Compliance, disaster recovery, business continuity, security, privacy, intellectual property protection
7. Business Intelligence – Data modeling & warehousing, metrics, analytics, forecasting & modeling
8. ERP – Business integration, value chain, process improvement & innovation, change management, quality programs
9. Customer Care – Customer relationship mamagement (CRM), contact centers, customer portals, B2B collaborative computing (EDI, VMI, CPER)
10. Internet – e-business strategy, portals, web-enabled applications, telecommunications (Web 2.0)

Managing IT as an integrated enterprise

นอกจากนี้ ผมยังมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

การบริหารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของ CIO หรือ CEO ซึ่งแยกกันไม่ได้ เมื่อคำนึงถึงการก้าวสู่วัตถุประสงค์หลักขององค์กร/ธุรกิจ ตามมุมมองของ Business Goals หรือ Enterprise Goals นั้น ก้าวแรกที่ต้องมองเห็นภาพเหมือนกันก็คือ ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร วัฒนธรรมในการบริหารองค์กร และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ตามมุมมองของ GEIT – Governance Enterprise of IT ซึ่งเป็นการบริหารแบบ Integrated Single Framework หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) ตามกรอบและหลักการของ Integrated GRC และ GRC in COBIT 5 ซึ่งมีรายละเอียดในการก้าวเข้าสู่วัตถุประสงค์ของ Enterprise Goals ที่เชื่อมโยงกับ IT Related Goals ได้อย่างลงตัว ผมใคร่ขอให้ท่านที่สนใจเรื่องนี้ได้ติดตามการบริหารแบบบูรณาการตามมุมมองทั้ง 2 อย่างละเอียดต่อไป

บทความนี้เป็นการเขียนแบบย่อ ๆ หากท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดที่มากกว่านี้ได้ภายในงาน Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration topic ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว ห้อง Main Ballroom ซึ่งเป็นการจัดงานโดย 10th Anniversary of CIO16 Association of Thailand ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: