การตรวจสอบองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์

ทุกองค์กรในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีองค์กรใดเลยจะไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบและการปฏิบัติงานตรวจสอบในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากระบบสารสนเทศที่มีต่อความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการบริหาร การปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการตรวจสอบในทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพราะ หากการประมวลผลข้อมูลทางด้านสารสนเทศไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อได้ ในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน (Financial Statement) ก็จะมีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารและการจัดการในทุกมุมมอง การวางแผนการตรวจสอบต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง

ผมคงไม่ลำดับกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นขั้นตอนตามเอกสารและตามตำราต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย แต่ผมใคร่ขอนำเสนอและทำความเข้าใจกับท่านที่สนใจในเรื่องการตรวจสอบในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยนำเสนอแผนภาพเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ใคร่ครวญ และใช้ดุลยพินิจก่อนที่ผมจะเขียนในรายละเอียดต่อไป

โปรดดูแผนภาพที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบต่อไปนี้

GRC การหลอมรวมความเข้าใจในการบริหารมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ Stakeholders

GRC การหลอมรวมความเข้าใจในการบริหารมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ Stakeholders

ลองพิจารณาแผนภาพต่อไปซิครับ จะพบว่าการประมวลผลข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์นั้น จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ก็คือ
1.ส่วนที่ประมวลผลด้วยมือ (Manual) ล้วน ๆ (ขั้นตอน Input และ Output)
2.ส่วนที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ล้วน ๆ (ขั้นตอน Process)
3.ส่วนที่ประมวลผลตามข้อ 1. และ ข้อ 2. รวมกัน (ขั้นตอนระหว่าง Input ไปสู่ Process และขั้นตอนระหว่าง Process ไปสู่ Output)

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะได้กล่าวในตอนต่อไปครับ

ส่วนของคอมพิวเตอร์ในระบบงานต่าง ๆ ของทุกองค์กรกับความเสี่ยง

ส่วนของคอมพิวเตอร์ในระบบงานต่าง ๆ ของทุกองค์กรกับความเสี่ยง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: